Budowa dróg dojazdowych – co warto wiedzieć?

Zanim przystąpi się do planowania budowy drogi i przygotowywania harmonogramu prac należy przede wszystkim ustalić, jakiego rodzaju ma to być droga. Inaczej bowiem buduje się drogi szybkiego ruchu, inaczej miejską ulicę, a jeszcze inaczej drogę wewnętrzną czy dojazdową. Co trzeba wziąć pod uwagę w tym ostatnim przypadku?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce każda działka budowlana powinna mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli takiego dostępu nie ma, inwestor musi zadbać o to, żeby wybudować drogę dojazdową do danej działki. Jej brak okazuje się bowiem znaczącą przeszkodą.

Jak zatem wygląda budowa dróg dojazdowych i o czym trzeba pamiętać? 

Planowanie drogi dojazdowej

Pierwszym etapem inwestycji jest zawsze planowanie – wybór lokalizacji, czyli wyznaczenie miejsc, przez które będzie przebiegała droga oraz rodzaju nawierzchni. W zależności od przewidywanego natężenia ruchu, budżetu i rodzaju terenu konstrukcje drogowe można pokryć asfaltem, żwirem albo wyłożyć kostką brukową.

Konieczne formalności

Zanim jednak rozpocznie się roboty drogowe, należy pamiętać o kwestiach formalnych. Każda inwestycja, w tym również budowa drogi dojazdowej, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Żeby je otrzymać, należy przedstawić projekt budowlany spełniający określone normy i przepisy.

Ponadto, jeśli droga ma przebiegać przez działkę należącą do innego właściciela, powinno się ustanowić służebność drogi koniecznej. Żeby to zrobić, właściciel omawianej nieruchomości musi wyrazić zgodę na jej użycie i za tę zgodę powinien otrzymać wynagrodzenie płatne jednorazowo albo okresowo. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy świadomie zrzeka się prawa do wynagrodzenia – wówczas służebność jest bezpłatna.

Poszczególne etapy realizacji projektu

Po zakończeniu formalności przystępuje się do przygotowania terenu, czyli m.in. do korytowania – usunięcia warstwy wierzchniej gruntu i stabilizacji podłoża. Następnie postępuje się różnie w zależności od tego, z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia. Doświadczone firmy takie jak np. Radpol (https://rad-pol.pl), dla których budownictwo drogowe i remonty dróg to codzienność, są w stanie doradzić optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę zarówno trwałość konstrukcji, jak i kwestie finansowe.

Koszty budowy drogi dojazdowej

Ile może kosztować budowa drogi dojazdowej? To zależy od kilku czynników. Najważniejsze będą długość drogi, rodzaj materiałów, z których zostanie wykonana, konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót ziemnych lub jej brak oraz koszty pracy specjalistów i maszyn.

Drogi dojazdowe podobnie jak konstrukcje powierzchni przemysłowych mają bardzo zróżnicowane ceny. Tak naprawdę mówimy o kwotach od kilkuset do kilku tysięcy złotych za metr kwadratowy. Zanim zatem podejmie się ostateczną decyzję, warto poprosić o wycenę dla dwóch wybranych rodzajów materiałów i technologii oraz wziąć pod uwagę wymagania konserwacyjne. Czasami okazuje się, że lepiej dopłacić niż np. dwa razy do roku równać nawierzchnię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *