Jak budować bezpieczne hale stalowe?

Jakie powinny być hale stalowe? Przede wszystkim funkcjonalne, estetyczne, trwałe, a jednocześnie bezpieczne. Co wpływa na tę ostatnią kwestię? Między innymi różnorodne aspekty techniczne, dbałość o bezpieczeństwo pożarowe na etapie projektowania i użytkowania obiektu oraz zastosowana ochrona antykorozyjna.

Hale stalowe z powodzeniem zastępują obiekty murowane. Na obrzeżach aglomeracji miejskich i w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych powstają kolejne hale magazynowe, produkcyjno-magazynowe i logistyczne, a w centrach miast hale handlowe lub widowiskowo-sportowe.

Co przekonuje inwestorów do wykorzystania konstrukcji stalowych? M.in. niska cena, szybkie tempo realizacji inwestycji oraz możliwość rozbudowy albo przebudowy obiektu w przyszłości. Jeśli dodamy do tego wysoką trwałość i bezpieczeństwo, staje się jasne, dlaczego wybierają właśnie to rozwiązanie.

Co decyduje o ostatniej z wymienionych kwestii? Kiedy obiekty przemysłowe można uznać za bezpieczne?

Uwaga na aspekty techniczne

Żeby wybudować bezpieczne hale logistyczne, produkcyjne lub handlowe już na etapie projektu należy zastosować współczynniki bezpieczeństwa dla oddziaływań, a także wytrzymałości wykorzystanych materiałów. Inżynierowie powinni uwzględnić m.in. warunki gruntowe, zadania, które będą wykonywane w obiekcie – chodzi głównie o transport wewnętrzny, obciążenia klimatyczne panujące w danym regionie itp.

Na podstawie tych parametrów dobiera się geometrię i gabaryty obiektu, ustrój konstrukcyjny oraz gatunek stali, która będzie użyta do wytworzenia poszczególnych elementów. Zajmuje się tym generalny wykonawca hal taki jak np. firma Commercecon (https://commercecon.pl).

Bezpieczeństwo pożarowe w halach stalowych

Projekt musi uwzględniać również kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym – hale przemysłowe nie zostaną oddane do użytkowania, jeśli nie będą spełniały norm przeciwpożarowych.

Żeby te normy mogły zostać spełnione, stosuje się rozwiązania techniczne z zakresu środków ochrony przeciwpożarowej takie jak okładziny ogniotrwałe oraz powłoki przeciwpożarowe z włókien mineralnych, żużlu, perlitu lub wermikulitu. Montuje się również elementy ostrzegawcze i detekcyjne, np. czujniki dymu, instalację oddymiania, a także urządzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru np. tryskacze przeciwpożarowe.

Ponadto, konieczne jest wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla użytkowników oraz ekip ratunkowych.

Dlaczego ochrona antykorozyjna ma znaczenie?

Na bezpieczeństwo hal stalowych wpływa także zastosowana ochrona antykorozyjna. W związku z tym, że stal jest podatna na powstawania ognisk rdzy, a ta może obniżać trwałość konstrukcji, należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy wykorzystane do budowy obiektu.

Najczęściej poszczególne części pokrywa się systemami malarskimi już na etapie wytwarzania. Systemy składają się z kilku powłok kolejno odpowiadających za przyczepność do konstrukcji, zwiększenie grubości warstwy barierowej oraz ochronę przed czynnikami chemicznymi i fizycznymi np. opadami lub promieniowaniem UV.

Uwaga – w zależności od zastosowanych rozwiązań zabezpieczenia antykorozyjne trzeba odświeżać raz na kilka albo kilkanaście lat, żeby przez cały czas zachowywały swoje właściwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *