Odszkodowanie za wypadek, jak je uzyskać?

Jazda samochodem to czynność wymagająca dużej uwagi i skupienia. Na drodze jesteśmy odpowiedzialni za siebie jak i innych uczestników ruchu. Statystyki alarmują, systematycznie wzrasta liczba wypadków, kolizji, stłuczek. Nawet jeśli jesteś szczęśliwym kierowcą, któremu udało się tego uniknąć, lepiej wiedzieć co w takiej sytuacji zrobić.

Kiedy dojdzie do wypadku pierwszą najważniejszą zasadą jest zachowanie spokoju i opanowania. Zgodnie z przepisami kluczową rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia i udzielenie pomocy poszkodowanym. W sytuacji, kiedy nie ma poszkodowanych i nie ma wątpliwości co do winnego, należy usunąć pojazd z jezdni, aby nie stanowił zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Jeżeli jednak ktoś ucierpiał, nie wolno niczego ruszać, aż do przyjazdu policji. Pamiętajmy także o spisaniu numerów tablic rejestracyjnych drugiego pojazdu. Policję wzywamy także w przypadku, kiedy mamy przypuszczenie, że doszło do przestępstwa, np. drugi kierowca jest nietrzeźwy, nie chce okazać dokumentów, uciekł z miejsca zdarzenia.

Jakie formalności należy spełnić, aby dochodzenie odszkodowania było zasadne?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek, należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń w możliwie jak najszybszym terminie od zdarzenia, w formie pisemnej. Warto także udzielić zakładowi ubezpieczeń wszelkich wyjaśnień, pokazać posiadane dowody. W naszym interesie jest, aby jak najdokładniej przedstawić okoliczności zdarzenia i rozmiar szkód. W dalszej kolejności zakład ubezpieczeń przeprowadza własne postępowanie wyjaśniające, które ma wskazać faktyczny stan, rozmiar szkód i zasadność zgłaszanych roszczeń. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wypadku. Z reguły jednak termin ten się wydłuża. Istnieje również możliwość, że zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. Wymagane jest wtedy pisemne uzasadnienie, w którym podane są powody nieuznania roszczenia lub obniżenia ich wartości. Od decyzji możemy się oczywiście odwołać, jednak zakład ubezpieczeń rzadko zmienia zdanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *