Odszkodowanie za wypadek, jak je uzyskać?

Wypadek na drodze

Jazda samochodem to czynność wymagająca dużej uwagi i skupienia. Na drodze jesteśmy odpowiedzialni za siebie jak i innych uczestników ruchu. Statystyki alarmują, systematycznie wzrasta liczba wypadków, kolizji, stłuczek. Nawet jeśli jesteś szczęśliwym kierowcą, któremu udało się tego uniknąć, lepiej wiedzieć co w takiej sytuacji zrobić.

Kiedy dojdzie do wypadku pierwszą najważniejszą zasadą jest zachowanie spokoju i opanowania. Zgodnie z przepisami kluczową rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia i udzielenie pomocy poszkodowanym. W sytuacji, kiedy nie ma poszkodowanych i nie ma wątpliwości co do winnego, należy usunąć pojazd z jezdni, aby nie stanowił zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Jeżeli jednak ktoś ucierpiał, nie wolno niczego ruszać, aż do przyjazdu policji. Pamiętajmy także o spisaniu numerów tablic rejestracyjnych drugiego pojazdu. Policję wzywamy także w przypadku, kiedy mamy przypuszczenie, że doszło do przestępstwa, np. drugi kierowca jest nietrzeźwy, nie chce okazać dokumentów, uciekł z miejsca zdarzenia.

Wycena szkody po wypadku

Jakie formalności należy spełnić, aby dochodzenie odszkodowania było zasadne?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek, należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń w możliwie jak najszybszym terminie od zdarzenia, w formie pisemnej. Warto także udzielić zakładowi ubezpieczeń wszelkich wyjaśnień, pokazać posiadane dowody. W naszym interesie jest, aby jak najdokładniej przedstawić okoliczności zdarzenia i rozmiar szkód. W dalszej kolejności zakład ubezpieczeń przeprowadza własne postępowanie wyjaśniające, które ma wskazać faktyczny stan, rozmiar szkód i zasadność zgłaszanych roszczeń. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wypadku. Z reguły jednak termin ten się wydłuża. Istnieje również możliwość, że zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. Wymagane jest wtedy pisemne uzasadnienie, w którym podane są powody nieuznania roszczenia lub obniżenia ich wartości. Od decyzji możemy się oczywiście odwołać, jednak zakład ubezpieczeń rzadko zmienia zdanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *