Współtworzenie – żywiołowy trend w sektorze kultury

Ulica Żywiołów w EC1

Włączenie odbiorców w proces projektowania usług kultury nie jest jeszcze bardzo popularnym trendem w Polsce. Jednak istnieją już pewne dobre przykłady takich praktyk. W Łodzi w dawnej elektrociepłowni EC1 przekształconej na instytucję kultury działa Centrum Nauki i Techniki. W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu mającego na celu stworzenie przestrzeni dla dzieci w wieku 3-10 lat tak, aby oferta Centrum Nauki i Techniki EC1 była jeszcze bardziej atrakcyjna i dostosowana do potrzeb odbiorców. W proces projektowania a następnie testowania Ulicy Żywiołów włączono najważniejszych ekspertów w tym temacie – dzieci. Wykorzystując różne techniki projektowe rozmawiano z dziećmi, testowano z nimi prototyp wystawy a następnie już prawie gotową przestrzeń Ulicy Żywiołów. Na każdym z tych etapów weryfikowano założenia i wprowadzano modyfikacje mające na celu jak najlepsze odpowiedzenie na potrzeby małych odbiorców projektowanej oferty. Nie zapomniano również o ich opiekunach: rodzicach, nauczycielach i wychowawcach przedszkolnych oraz o specjalistach w zakresie rozwoju i edukacji dziecka.

Ulica Żywiołów w Łódzkim Centrum Nauki i Techniki

Na etapie koncepcyjnym projektu, uznaliśmy, że, jeśli pracujemy nad ofertą dla dzieci, to koniecznie włączmy dzieci w ten proces i zróbmy to nie tylko dla nich, ale z nimi. Z doświadczenia w tym projekcie mogę powiedzieć, że była to jedna z najlepszych decyzji. Efekty naszej wspólnej pracy będzie można zobaczyć już od 16 października 2021 r. odwiedzając Ulicę Żywiołów w Łodzi – mówi Magdalena Kosiada-Sylburska, kierująca Centrum Nauki i Techniki EC1

Tak powstała Ulica Żywiołów, nowa ekspozycja i przestrzeń edukacyjna zorganizowana wokół: Wody, Ognia, Ziemi, Powietrza i Życia. Każda ze stref tematycznych ma swojego niezwykłego opiekuna, jednego z drużyny Żywiołaków, którymi są Wodzia, Ogi, Ziemek, Aero i Żywek. To miejsce, które pobudza dziecięcą ciekawość i wspiera rozwój indywidualnego potencjału każdego dziecka.

Dla ciekawych efektów już dzisiaj odsyłamy na stronę internetową: https://ulicazywiolow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *